Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Polska Agencja Doradztwa i Zarządzania Projektowego Sp. z o.o. Kowalska 5/203, 20-115 Lublin,

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub pismo na adres administratora.

Cel i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych) w celu umożliwienia przesłania materiałów związanych z świadczeniem usług i promocją marki KulturON.

Wycofanie zgody:

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych:

W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Doradztwa i Zarządzania Projektowego.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez czas funkcjonowania skrzynki [email protected].

Prawa osób których dane dotyczą:

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

Inne informacje:

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane również profilowanie. Podanie danych osobowych jest natomiast niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.

________________________________________

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Partners